Lahtrite vormindamine Google'i arvutustabelites

Google'i lehtedega töötamisel, sarnaselt Exceli tabelitega, peate vormindama lahtrid.

1. samm: valige lahter või lahtrid, mida peate vormindama;

2. samm: klõpsake ' Julge ' sisu paksuks kirjutamiseks;

Paksu sisu näide:

3. samm: klõpsake ' Kursiiv ' sisu kursiivi kirjutamiseks;

Kaldkirjas sisu näide:

4. samm: klõpsake ' Läbikriipsutatud ' sisu läbi kriipsutada;

Läbikriipsutatud sisu näide:

5. samm: klõpsake ' Teksti värv ' sisu värvi muutmiseks;

Erineva fondivärviga sisu näide: