Kuidas vormindada Excelis kahte täpselt samasugust tabelit

Exceliga töötamisel on väga levinud tabeli kopeerimine uude asukohta. Tabeli formaat muutub aga uues asukohas sageli. Tabeli kiireks vormindamiseks uues asukohas algse tabeliga samaks vt üksikasju allpool:

1. samm: valige algne tabel;

2. samm: kopeerige tabel uuele tööle või samale tööle. Selles postituses kopeerime uuele töölehele;3. samm: valige algse tabeliga töölehel kõik tabeli veerud, klõpsates veergude päiseid;

4. samm: klõpsake nuppu ' Formaatmaalija 's' Kodu ' sakk lindilt;

Pange tähele, et ühekordne klõps ' Formaatmaalija ' ühekordseks vormindamiseks ja topeltklõpsake mitmekordseks vormindamiseks.

5. samm: uues asukohas klõpsake kõigi tabeli veergude veerupäiseid. Selle eesmärk on vormindada kõik veerud algse tabeliga sarnaseks;

6. samm: minge tagasi algse tabeli juurde ja valige kõik read, klõpsates reapäiseid;

7. samm: klõpsake nuppu ' Formaatmaalija 'jälle' Kodu ' sakk lindilt;

8. samm: klõpsake uues asukohas kõigi tabeliridade reapäiseid. Selle eesmärk on vormindada kõik read algse tabeliga sarnaseks. Praegu peaksid kaks tabelit olema täpselt samad rea ja veeru laiuse, fondi jms osas.