Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest suuremad

– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest suuremad või sellega võrdsed
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest väiksemad
– Kuidas esile tõsta lahtreid, mis on väärtusest väiksemad või sellega võrdsed
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on võrdväärsed väärtusega
– Kuidas esile tõsta lahtreid, mis ei ole väärtusega võrdsed
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on kahe väärtuse vahel
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis ei ole kahe väärtuse vahel

Kasutades tingimuslik vormindamine , saate kiiresti esile tõsta numbrid, mis on väärtusest suuremad. Palun järgige allolevaid samme.

1. samm: valige andmevahemik;2. samm: klõpsake nuppu ' Kodu ' vahekaart lindilt;

3. samm: klõpsake nuppu ' Tingimuslik vormindamine 'käsk' Stiilid ' jaotis;

4. samm: klõpsake nuppu ' Tõstke esile Cells Rules ' käsk ripploendist, seejärel valige ' Suurem kui ' laiendatud loendist;

5. samm: sisestage number, mis on suurem kui nt 76 843,00 $, ning vormindage font ja lahtri värv;

6. samm: klõpsake allosas 'OK' ja numbrid, mis on suuremad, on erinevat värvi.