Kuidas tõsta esile lahtreid, mis ei ole väärtusega võrdsed

– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest suuremad
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest suuremad või sellega võrdsed
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on väärtusest väiksemad
– Kuidas esile tõsta lahtreid, mis on väärtusest väiksemad või sellega võrdsed
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on võrdväärsed väärtusega
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis on kahe väärtuse vahel
– Kuidas tõsta esile lahtreid, mis ei ole kahe väärtuse vahel

Kasutades tingimuslik vormindamine , saate kiiresti esile tõsta kõik lahtrid, mis ei ole väärtusega võrdsed. Palun järgige allolevaid samme.

1. samm: valige andmevahemik;2. samm: klõpsake nuppu ' Kodu ' vahekaart lindilt;

3. samm: klõpsake nuppu ' Tingimuslik vormindamine 'käsk' Stiilid ' jaotis;

4. samm: klõpsake nuppu ' Tõstke esile Cells Rules ' käsk ripploendist, seejärel valige ' Rohkem reegleid ' laiendatud loendist;

5. samm: seadistage reeglid jaotises ' Uus vormindamise reegel ' aken;

– Esimeses kastis valige ' Lahtri väärtus ';

– teises kastis valige ' ei ole võrdne ';

– Sisestage kolmandasse lahtrisse näiteks '80178';

6. samm: klõpsake nuppu ' Vorming ' nuppu ja valige vormingustiil ' Lahtrite vormindamine ' aken, nt täitke lahtrid sinisega;

7. samm: klõpsake ' Okei ' allosas ja näete lahtreid, mis ei ole võrdsed numbriga '80178', on nüüd sinised.