Kuidas teisendada kuupäev kahekohalise numbriga aastaks

Teksti funktsioon Andmete vormindamine

Kuupäevadega töötades peate sageli kuupäeva varjama aastanumbriks. Saate kasutada Aasta funktsioon või Teksti funktsioon .

Aastafunktsiooni kasutamisel tagastab see vaikimisi neljakohalise numbri. Näiteks 5/8/2011 tagastab 2011, samas kui funktsioon Tekst tagastab tekstistringi, mis võib olla 2- või 4-kohaline arv.Kuupäeva teisendamiseks kahekohaliseks aastanumbriks (nt '2011' numbriks '11') kopeerige valem ja muutke lahtri nime.

=Tekst(A2'YY')

Kui teisendate lihtsalt kuupäeva neljakohaliseks numbriks, saate kasutada funktsiooni Aasta või teksti funktsiooni. Funktsioon Aasta tagastab numbri ja funktsioon Tekst tekstistringi.

=Aasta (A2)
=Tekst(A2,'YYYY')

Teise võimalusena saate kuupäeva vormindada kahekohaliseks numbriks.

1. samm: valige kuupäevavahemik ja klõpsake nuppu ' Kodu ' sakk lindilt;

2. toiming: klõpsake jaotises ' Number ' Grupp;

3. samm: jaotises ' Vorminda lahter 'aknas, klõpsake ' Kohandatud 'ja tippige' yy ' tüübikastis;

4. samm: klõpsake ' Okei ' allosas ja kuupäevad muutuvad kahekohalisteks aastateks.