Kuidas reavahet leida

Tekstistringis esimese reavahetuse leidmiseks kasutage FIND funktsioon .

=LEIA(CHAR(10),lahter)

Selgitused:– CHAR(10): reavahetus;

– FIND(CHAR(10),Cell): Otsi tekstistringiga lahtris reavahetus;

Näide:

1. Lahtris A1 esimese reavahetuse asukoha leidmiseks, millel on järgmine sisu:

Kuidas leida esimene
rida
murda

=LEIA(CHAR(10),A1)

2. Teise reavahetuse leidmiseks tehke järgmist.

=LEIA(MÄRK(10),A2, LEIA(MÄRK(10),A2)+1)

– CHAR(10): reavahetus

– FIND(CHAR(10),A1): Otsi esimese reavahetuse asukoht;

– FIND(CHAR(10),A1,FIND(CHAR(10),A1)+1): Otsi reavahetuse asukoht esimesele reavahetusele järgnevast tähest.