Kuidas lugeda tühikute arvu lahtris

Et välja selgitada, kui palju tühikuid konkreetses lahtris, saate kasutada järgmist valemit:

Valem:

= PIKKUS(lahter)-PIK(ASENDAJA(lahter,' ',''))

Selgitused:

– LEN(Cell): lahtri sisu pikkuse loendamiseks;

– SUBSTITUTE(Cell,' ',''): lahtrist tühikute eemaldamiseks asendusfunktsiooni abil;

– LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ','')): sisu pikkuse loendamiseks ilma tühikuteta;

– LEN(Cell) – LEN(SUBSTITUTE(Cell), ','')): pikkuse loendamiseks tühikutega miinus pikkus ilma tühikuteta.

Näide: Et loendada, mitu tühikut lahtris A1

– LEN(A1): lahtri A1 pikkuse loendamiseks, mis on 32;

– SUBSTITUTE(A1,' ',''): lahtris tühikute eemaldamiseks;

– LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')): loendada sisu pikkust ilma tühikuteta, mis on 26;

– LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')): pikkus koos tühikutega miinus sisu pikkus ilma tühikuteta (32 – 26=6).

= LEN (A1) -LEN (ASENDAJA (A1, '', ''))

= LEN (A1) -LEN (ASENDAJA (A1, '', ''))
Lahtris A1 on 6 tühikut.

Loendage tühikute arv lahtris