Kuidas loendada rakke, mille väärtus on suurem või võrdne

Nende lahtrite arvu loendamiseks, mis sisaldavad arvust suuremaid või sellega võrdseid väärtusi, saate kasutada COUNTIF funktsioon .

Valem:

= COUNTIF(vahemik, '>=arv')

Näide: Et arvutada, kui paljude inimeste palk ületab 70 256 dollarit või sellega võrdne

Lahtrite loendamiseks, mille väärtused on suuremad kui '70256' või sellega võrdsed veerus C.

– Vahemik: veerg C (C2:C8)

– '>=Arv' (kriteeriumid): lahtrid, mille väärtus on suurem kui '70256' või sellega võrdne

= Countif(C2:C8, '>=70256')
Seal on 6 inimest, kelle palk on üle 70 256 dollari või sellega võrdne.

Loendage rakke, mis on suuremad või võrdsed