Kuidas loendada lahtreid, mille väärtus on väiksem või võrdne

Nende lahtrite arvu loendamiseks, mis sisaldavad arvust väiksemaid või sellega võrdseid väärtusi, saate kasutada COUNTIF funktsioon .

Valem:

= COUNTIF(vahemik, '<=arv')

Näide: Et arvutada, kui paljude inimeste palk on väiksem või võrdne 70 256 dollariga

– Vahemik: veerg C (C2:C8)

– '<=Arv' (kriteeriumid): lahtrid, mille väärtus on väiksem kui '70256' või sellega võrdne

= COUNTIF(C2:C8, '<=70256')
Seal on 3 inimest, kelle palk on väiksem või võrdne $70 256.

Loendage rakke, mis on väiksemad või võrdsed