Kuidas lisada tuhande eraldaja valemi järgi

Suurte numbritega töötades tuleb need sageli vormindada tuhande eraldajaga. Sa saad märkige siit, kui soovite lihtsalt numbreid vormindada tuhandeeraldajaga .

Kuid numbrite tekstiga liitmisel on numbrid erinevates lahtrites ja te ei saa neid vormindada. Kui see on nii, kasutage tuhande eraldaja lisamiseks järgmist valemit.

=TEKST(B2,'0.000.00')&' '&A2Kus '0 000,00' tähendab tuhande eraldaja lisamist ja kahe kümnendkoha jätmist. Kui aga arv on väiksem kui 1000, sunnib see numbri vormingus olema '0 000.00'. Näiteks 0,16 kuvatakse kui 0,000,16, mis pole see, mida me tahame.

Ilma nullideta kuvamiseks, kui arv on väiksem kui 1000, ja tuhande eraldaja lisamiseks muutke '0,000.00' väärtuseks '#,###.##', kus 0,16 kuvatakse kui '0,16'.

=TEKST(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEKST(B2','#,###.00')&' '&A2

Tuhande muutmiseks 'K-ks' kontrollige kuidas vormindada tuhat valemiga K-ks .