Kuidas leida tekstistringist esimene number

Tekstistringi esimese numbri leidmiseks kasutage MIN funktsioon koos FIND funktsioon .

=MIN(LEIA({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, lahter&'0123456789'))

Selgitused:– Lahter&'0123456789': lahtris olev tekstistring koos numbritega 0 kuni 9;

– FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Cell&'0123456789'): iga numbri 0 kuni 9 asukoha leidmiseks tekstistringis;

– MIN(FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Cell&'0123456789')): Minimaalse asukohanumbri valimiseks 0 kuni 9.

Näide:

Tekstistring : abc124;

abc124&'0123456789' pöördub aadressile abc1240123456789;

– Tekstistringis 'abc1240123456789' olevate numbrite minimaalne asukohanumber on 4.