Kuidas kontrollida, kas väärtus on paaritu arv

ISODD funktsioon kontrollib, kas väärtus on paaritu arv. Kui see on paaritu arv, naaseb tulemuseks 'TRUE' ja tagastab 'FALSE', kui see pole paaritu arv.

Valem:

= ISODD (väärtus)

Selgitused:

Väärtus on nõutav, tulemus tagastab TRUE, kui väärtus on paaritu arv, või tagastab Väärtuse, kui see pole paaritu arv.

Ettevaatust:

Kui väärtus on TEXT, tagastab tulemuseks #VALUE! viga.

=ISODD(A2)

Lahtris A2 on number 1, mis on paaritu arv, kuhu ISODD(A2) naaseb Tõsi .

=SEVEN(A3)

Lahtris A3 on number 2, mis on paarisarv, kuhu ISODD(A3) naaseb Vale .

Laadige alla ISODD funktsioon