Kuidas kasutada funktsiooni MIN

Statistikas on miinimum väikseim arv andmevalimis. Näiteks: Mis on andmevalimis miinimum: 10, 3, 5, 7, 9, 14, 103. Minimaalse väärtuse arvutamiseks tuleb andmevalim järjestada väikseimast suurimani: 3, 5, 7, 9, 10, 14, 103 ja väikseim arv tagastab 3.

Excelis saate numbrikomplekti väikseima arvu leidmiseks kasutada funktsiooni MIN.

Valem:= MIN(arv1, [arv2], …)

Selgitused:

– number 1 on nõutav;

– [number2] … muud numbrid peale esimese on valikulised.

Ettevaatust:

– Kui lahter sisaldab vigu või teavet, mida ei saa numbriteks tõlkida, võib funktsioon MIN naasta vigadele.

– Sisestatud numbreid tähistav tekstiteave loendatakse, kuid tühje lahtreid või tekstiväärtustega lahtreid eiratakse.

Näide 1: Kui suur on miinimumsissetulek veerus C?

= MIN(C2:C9) Minimaalne sissetulek on 53 308 dollarit.

Selles näites lahtrit C6 ignoreeritakse, kuna see on tühi lahter. Lahtrit C8 eiratakse samuti, kuna see lahter sisaldab tekstiteavet (NA).

Laadi alla: MIN-funktsioon