Kuidas kasutada funktsiooni EOMONTH

Funktsioon EOMONTH tagastab kuu viimase päeva enne või pärast määratud kuud.

Valem:

=EOKUUN(alguskuupäev, kuud)

Selgitused:

  • Alguskuupäev on kohustuslik, alguskuupäev, mille kuupäev peab olema kuud enne või pärast seda.
  • Kuud on kohustuslikud, teie määratud kuude arv.

Ettevaatust:

  • Kuupäevad salvestatakse järjestikuste seerianumbritena ja 1. jaanuar 1900 on seerianumber 1.
  • Kui kuu ei ole täisarv, kärbitakse see täisarvu kasutamiseks.

Laadi alla: EOMONTH funktsioon