Kuidas kasutada funktsiooni DAY

Funktsioon DAY tagastab kuupäeva kuupäeva.

Valem:

=PÄEV(seeria_number)

Selgitused:

Seeria_number on nõutav, kuupäev, mille peate leidma.

Ettevaatust:

Kuupäevad salvestatakse järjestikuste seerianumbritena ja 1. jaanuar 1900 on seerianumber 1.

Laadi alla: PÄEVA funktsioon