Kuidas kasutada funktsiooni COMBINA

Funktsioon COMBINA tagastab teatud arvu üksuste arvu kombinatsioone (koos kordustega).

Valem:

=KOMBINA(number, number_valitud)Selgitused:

Arv on nõutav, mis on inter, mis on suurem kui Arv_valitud või võrdne sellega.

Arv_valitud on kohustuslik, mis on arv, mis on suurem või võrdne nulliga.

Ettevaatust:

Combina võrrand on:

kus arv = N ja number_valitud = M.

Laadi alla: funktsioon COMBINA