Kuidas arvutada kuu viimast päeva

Kuu viimase päeva arvutamiseks on erinevaid meetodeid. Lihtsaim viis on kasutada EOMONTH funktsioon , mis tagastab kuu viimase päeva, mis on näidatud kuude arv enne või pärast alguskuupäeva.

1. EOMONTH funktsioon

Kasutage kuu viimase päeva arvutamiseks allolevat valemit.=EEKUUN(A2,0)

Kus A2 on kuupäevaga lahter ja 0 tähendab jooksvat kuud.

Muudate 0 mis tahes muudeks numbriteks, kus positiivne arv tähendab kuud pärast ja negatiivne arv eelnevaid kuid.

Näiteks =EOMONTH(A2,3) tagastab kuu viimase päeva 3 kuud pärast lahtris A2 märgitud kuupäeva.

2. DATE Funktsioon

Kuu viimane päev erineb kuust, kuid esimene päev on alati sama, nii et saate järgmise kuu esimese päeva, seejärel miinus ühe päeva tagasi, et saada kuu viimane päev.

=KUUPÄEV(AASTA(A2),KUUD(A2)+1,1)-1