Funktsiooni YEARFRAC kasutamine

Funktsioon YEARFRAC tagastab alguse_kuupäeva ja lõpu_kuupäeva vahele jääva aasta murdosa.

Valem:

= YEARFRAC(alguskuupäev, lõpp_kuupäev, [alus])Selgitused:

  • Alguskuupäev on kohustuslik, alguskuupäev.
  • Lõppkuupäev on kohustuslik, lõppkuupäev.
  • [Base] on valikuline, kasutatav päevade loendusaluse tüüp.

Ettevaatust:

  • Vaikimisi kasutab Microsoft Excel 1. jaanuari 1900 seerianumbrina 1.
  • Argumendid kärbitakse täisarvudeks, kui need ei ole täisarvud.
  • Funktsioon tagastab #NUM! vea väärtus, kui alus < 0 või kui alus > 4.

Näide 1: 18.01.2016 ja 18.06.2016 vaheline aeg on 0,41667 aastat, kui kasutame USA 30/360 päevade loenduspõhimõtteid.

=YEARFRAC(A2,B2)

Näide 2: Ajavahemik 18.01.2016 kuni 18.06.2016 on 0,41644 aastat, kui kasutame tegelikku/365 päevade arvu.

=YEARFRAC(A5;B5;3)

Laadi alla: YEARFRAC-i funktsioon