Funktsiooni VALUE kasutamine

Funktsiooni VALUE eesmärk on teisendada arvu tähistav tekstistring arvuks.

Valem:

= VÄÄRTUS(tekst)Selgitused:

–Tekst on nõutav, tekstistring, mille peate varjama.

Ettevaatust:

– Numbrit tähistav tekstistring võib olla kuupäev, kellaaeg või mis tahes tekstivormingus numbrid.

Näide: mis on numbrite '17.1.2012' ja '10:30am' numbriväärtus?

=VÄÄRTUS(A2), tagastab tulemuseks 40 925;
=VÄÄRTUS(A3), tagastab tulemuseks 0,4375.

Tekst '17.1.2012 10:30' naaseb numbrile 40925.4375, mis on kombinatsioon sõnadest '17.1.2012' ja '10.30'.

Laadi alla: väärtusfunktsioon