Ctrl+ülesnool: praegused andmed üleval

Ctrl + nool üles on üks navigeerimise otseteed . Otseteed vajutades liigub hiirekursor praeguse andmevahemiku ülemisse serva või töölehe ülaossa, kui see on juba praeguste andmete allservas. Palun vaata rohkem nooltega otseteid .

1. Kui kursor on andmevahemiku all

1. samm: klõpsake mis tahes lahtrit praeguse andmevahemiku all;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt, seejärel klõpsake klahvi ' Nool üles '.

Kursor liigub praeguse andmevahemiku alumisse serva.

2. Kui kursor on suvalises kohas andmevahemikus

1. samm: klõpsake praeguses andmevahemikus mis tahes lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt, seejärel klõpsake klahvi ' Nool üles '.

Kursor liigub praeguse andmevahemiku ülemisse serva.

3. Kui kursor on andmevahemiku ülemisel serval

1. samm: klõpsake praeguse andmevahemiku mis tahes ülemist lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt, seejärel klõpsake klahvi ' Nool üles '.

Kursor liigub aktiivse töölehe ülaossa.