Ctrl+Tõstuklahv+(: toob read esile

Otsetee Ctrl+Tõstuklahv+( (parem sulg) on ​​valitud ridade peitmiseks. Kontrollima ' Ctrl+9 ', et näha, kuidas ridu peita.

1. samm: valige peidetud rida;

2. samm: vajutage ja hoidke all Ctrl ja Shift klahve, seejärel vajutage vasakut sulgu ( ( ) klaviatuurilt tähtnumbrilises jaotises. Ilmuvad peidetud read.Vaadake rohkem Exceli otseteid