Ctrl+tagakaldkriips: staatiline väärtus

Otsetee Ctrl+tagakaldkriips (\) on valida lahtrid, mis ei ühti valemiga või staatiliste väärtustega.

1. samm: valige töölehel olevad lahtrid;

2. samm: vajutage ja hoidke all klahvi Ctrl, seejärel vajutage nuppu Kaldkriips (\) .Vaadake rohkem Exceli otseteid