Ctrl+Shift+hüüumärk: vormindab numbreid

Otsetee Ctrl+Shift+hüüumärk (!) on vormindada numbrid kahe kümnendkoha, tuhandete eraldaja ja negatiivsete väärtuste miinusmärgiga (-), kontrollige ka otseteed Ctrl+Shift+1 .

1. samm: valige andmed, mida soovite vormindada;

2. samm: vajutage ja hoidke all nuppu Ctrl ja Shift klahve, seejärel vajutage ' Hüüumärk (!) ' märk klaviatuurilt.Vaadake rohkem Exceli otseteid