Ctrl+Shift+1: vormindab numbreid

Ctrl+Shift+1 vormindab arvud kahe kümnendkoha, tuhandete eraldaja ja negatiivsete väärtuste jaoks miinusmärgiga (-). Kontrollige ka otseteed Ctrl+Shift+hüüumärk (!) .

1. samm: valige andmed, mida soovite vormindada;

2. samm: vajutage ja hoidke all nuppu Ctrl ja Shift klahve, seejärel vajutage numbrit ' 1 ' klaviatuurilt.Vaadake rohkem Exceli otseteid