Ctrl+paremnool: praegused andmed paremale

Otsetee Ctrl + paremnool on kursori liigutamine praeguse andmevahemiku paremasse serva või viimasesse veergu, kus kursor on juba praeguste andmete paremas servas. Palun vaata rohkem nooltega otseteid .

1. Kui kursor on praegusest andmevahemikust vasakul

1. samm: klõpsake praegusest andmevahemikust vasakul mis tahes lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage ' Paremnool ' võti;

Kursor liigub praeguse andmevahemiku vasakusse serva.

2. Kui kursor on suvalises kohas andmevahemikus

1. samm: klõpsake praeguses andmevahemikus mis tahes lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage klahvi ' Paremnool '.

Kursor liigub praeguse andmevahemiku paremasse serva.

3. Kui kursor on andmevahemiku paremas servas

1. samm: klõpsake praeguse andmevahemiku mis tahes alumist lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage klahvi ' Paremnool '.

Kursor liigub aktiivse töölehe viimasesse veergu.