Ctrl+Home: töölehe algusesse

Otsetee Ctrl + Kodu on kursori liigutamine töölehe algusesse, olenemata sellest, kus kursor praegu asub.

1. samm: klõpsake töölehel suvalist kohta, nt C4;

2. samm: vajutage nuppu ' Ctrl ' klahvi klaviatuurilt, seejärel klõpsake ' Kodu Leiate, et hiirekursor on nüüd lahtris A1, töölehe kõige esimeses lahtris.See erineb ' Kodu klahvi '. Kui vajutate ' Kodu ' klahvi ise, liigub hiirekursor rea esimesse lahtrisse.

Kui soovite hiirekursori kiiresti liigutada aktiivsel töölehel andmevahemiku viimasesse lahtrisse, vaadake otsetee ' Ctrl + End '.

Kõige kasulikum otsetee kursoris liikumiseks on aga 'Ctrl+nool'.

Ctrl+ülesnool : liigutage kursor andmevahemiku alumisse serva, andmevahemiku ülemisse serva või veeru kõige esimesse lahtrisse;

Ctrl+allanool : liigutage kursor andmevahemiku ülemisse serva, andmevahemiku alumisse serva või veeru kõige viimasesse lahtrisse;

Ctrl + paremnool : liigutage kursor andmevahemiku vasakusse serva, andmevahemiku paremasse serva või rea kõige viimasesse lahtrisse;

Ctrl + vasaknool : liigutage kursor andmevahemiku paremasse serva, andmevahemiku vasakusse serva või rea kõige esimesse lahtrisse.