Ctrl+Grave Accent: Väärtuste või valemite vahetamine

Otsetee Ctrl+grave aktsent (`) on lülitada lahtri väärtused valemitele.

1. samm: klõpsake töölehe mis tahes lahtrit, millel on valemid;

2. samm: vajutage ja hoidke all klahvi Ctrl, seejärel vajutage nuppu Grave aktsent (`) märk klaviatuurilt. Ilmub lahtris olev valem.Vaadake rohkem Exceli otseteid