Ctrl+Enter: täitke lahtrivahemik praeguse kirjega

Otsetee Ctrl+Enter on täita valitud lahtrivahemik praeguse kirjega.

1. samm: valige andmevahemik;

2. samm: tippige esimesse lahtrisse sisu (nt SMITH);

3. samm: vajutage ja hoidke all nuppu ' Ctrl ' klahvi ja vajutage ' Sisenema Kõik ülejäänud lahtrid on nüüd andmesisestusega (SMITH).

Vaadake rohkem Exceli otseteid