Ctrl+End: liikuge viimasesse lahtrisse

Otsetee Ctrl + End on liigutada kursor kasutusel oleva rea ​​ja veeruga viimasesse lahtrisse või liikuda lõppu, kui kursor on valemiribal.

1. samm: klõpsake töölehel suvalist kohta, nt A1;

2. samm: vajutage nuppu ' Ctrl ' klahvi klaviatuurilt, seejärel klõpsake ' Lõpp ' klahvi. Leiate, et hiirekursor on nüüd lahtris D7, kasutatava lahtri kõige lõpus.Kõige kasulikum otsetee kursoris liikumiseks on aga 'Ctrl+nool'.

Ctrl+ülesnool : liigutage kursor andmevahemiku alumisse serva, andmevahemiku ülemisse serva või veeru kõige esimesse lahtrisse;

Ctrl+allanool : liigutage kursor andmevahemiku ülemisse serva, andmevahemiku alumisse serva või veeru kõige viimasesse lahtrisse;

Ctrl + paremnool : liigutage kursor andmevahemiku vasakusse serva, andmevahemiku paremasse serva või rea kõige viimasesse lahtrisse;

Ctrl + vasaknool : liigutage kursor andmevahemiku paremasse serva, andmevahemiku vasakusse serva või rea kõige esimesse lahtrisse.

Vaadake rohkem Exceli otseteid