Ctrl+Alt+Shift+F9: arvutage kõik lahtrid

Otsetee Ctrl+Alt+Shift+F9 on kontrollida sõltuvaid valemeid, seejärel arvutada kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid (vaadake, kuidas määrata Arvutusvõimalus käsitsi ).

1. samm: klõpsake lahtril, nt lahter B3;

2. samm: muutke lahtri väärtust 4-lt 6-le;3. samm: vajutage ja hoidke all nuppu Ctrl, Alt ja Shift klahve, klõpsake nuppu F9 võti arvutatud tulemuste saamiseks.

Vaadake rohkem Exceli otseteid