Ctrl + Alt + F9: arvutage kõik töölehed

Otsetee Ctrl+Alt+F9 on arvutada kõigis avatud töövihikutes, isegi juba käsitsi arvutamise mudelis (vt kuidas määrata arvutussuvand käsitsi ).

Vaadake otseteed Tõstuklahv + F9 ainult aktiivse töölehe arvutamiseks.

1. samm: klõpsake lahtril, nt lahter B3;2. samm: muutke lahtri väärtust 4-lt 6-le;

3. samm: vajutage ja hoidke all nuppu Ctrl ja Shift klahve, klõpsake nuppu F9 võti arvutatud tulemuste saamiseks.

Vaadake rohkem Exceli otseteid