Ctrl+allanool: alumine serv praegused andmed

Ctrl+allanool on üks navigeerimise otseteed . Olenevalt sellest, kus kursor praegu asub, võib hiirekursor otsetee vajutamisel liikuda praeguse andmevahemiku ülemisse või alumisse serva või töölehe päris alla. Palun vaata rohkem nooltega otseteid .

1. Kui kursor on praeguse andmevahemiku kohal

1. samm: klõpsake mis tahes lahtrit praeguse andmevahemiku kohal;2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage ' Nool alla ' võti.

Kursor liigub praeguse andmevahemiku ülemisse serva.

2. Kui kursor on suvalises kohas andmevahemikus

1. samm: klõpsake praeguses andmevahemikus mis tahes lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage klahvi ' Nool alla '.

Kursor liigub praeguse andmevahemiku alumisse serva.

3. Kui kursor on andmevahemiku alumisel serval

1. samm: klõpsake praeguse andmevahemiku mis tahes alumist lahtrit;

2. samm: vajutage klahvi ' Ctrl ' klaviatuurilt ja hoidke seda all, seejärel vajutage klahvi ' Nool alla '.

Kursor liigub aktiivse töölehe alla.