Ctrl+5: rakenda läbikriipsutamist

Otsetee Ctrl+5 on rakendada või eemaldada tõmme vormingu kaudu.

1. toiming: valige andmevahemik, mille soovite kaldkirja muuta (nt B2:D4);

2. samm: vajutage ja hoidke all nuppu Ctrl klahvi, vajutage numbrit 5 klaviatuurilt tähtnumbrilises jaotises. Andmevahemik on nüüd läbikriipsutatud.

Vaadake rohkem Exceli otseteid